SAP Business One là một giải pháp ERP được thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, SAP Business One là một ứng dụng đơn giản và giá cả phải chăng để quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của bạn một cách rõ ràng hơn, bao gồm tài chính, bán hàng, quan hệ khách hàng và hoạt động. Nó tối ưu hóa toàn bộ hoạt động của bạn, cung cấp truy cập ngay lập tức vào thông tin đầy đủ và tăng trưởng lợi nhuận một cách nhanh chóng.